Rabu, 20 Juni 2012

Pengumuman Kelulusan Mentor 2012

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI 

MENTOR UP3AI 2012

No
Nama
Nim
Program Study
Jenis Kelamin
Keterangan
1
Desy
1006103020048
Matematika
Perempuan
Llulus
2
dena rosnanda
1006103030015
Fisika
Perempuan
Lulus
3
Dewi Ratnasari
1006101050002
Sejarah
Perempuan
Lulus
4
eka farida
1106103020038
Matematika
Perempuan
Lulus
5
Hasnidar
1106103020016
Matematika
Perempuan
Lulus
6
Ista 'Ana
1006103030074
Fisika
Perempuan
Lulus
7
M. ISNAINI MA'ARIF
1106103030031
Fisika
Laki-Laki
Lulus
8
M. REZA ARIESKA
1106103030002
Fisika
Laki-Laki
Lulus
9
Maryam Jamilah
1106103040009
Kimia
Perempuan
Lulus
10
Mashitha
1106104030009
BKS
Perempuan
Lulus
11
muhammad rizal
0806103010086
Biologi
Laki-Laki
Lulus
12
Nana Mulya
1006103020101
Matematika
Perempuan
Lulus
13
Nazariah
1006102020077
B. Inggris
Perempuan
Lulus
14
Nurul Hidayah
1006103020044
Matematika
Perempuan
Lulus
15
Octiara Fatmasari
1006103030037
Fisika
Perempuan
Lulus
16
Padliadi
0906103020090
Matematika
Laki-Laki
Lulus
17
Runi Afrurida
1106101020035
Sejarah
Perempuan
Lulus
18
Sarah
1106102010019
PBSI
Perempuan
Lulus
19
siti jariah
1006104030066
BKS
Perempuan
Lulus
20
SULY KINTA PRATAMA
1106103030035
Fisika
Laki-Laki
Lulus
21
T.RIZAL AZQIA
1106103030048
Fisika
Laki-Laki
Lulus
22
Wahyuni
1106103040020
Kimia
Perempuan
Lulus
23
Wahyuni B.
1106103030027
Fisika
Perempuan
Lulus
24
Yeninda Sartika
1006103030052
Fisika
Perempuan
Lulus
25
Zulfina
1106103030022
Fisika
Perempuan
Lulus
26
Indra Syahputra
1106102020048
B. Inggris
Laki-Laki
Lulus
27
Muridhal
1106102020046
B. Inggris
Laki-Laki
Lulus
28
Maulana Agus S.
1106104020073
Matematika
Laki-Laki
Lulus
29
Muhammad Reza
1106103040017
Kimia
Laki-Laki
Lulus
30
Abdul Mujala
1106103040022
Kimia
Laki-Laki
Lulus
31
Danayu Abdal
11061030400
Kimia
Laki-Laki
Lulus
32
Sariyulis

Kimia
Laki-Laki
Lulus